VNMH logo

Mieke Hendrikx winnaar Natuur- en Milieuprijs 2022
Mieke Hendrikx winnaar Natuur- en Milieuprijs 2022
Mieke Hendrikx winnaar Natuur- en Milieuprijs 2022

De Natuur- en Milieuprijs 2022 van de VNMH is toegekend aan Mieke Hendrikx – Blankers uit Diessen. Wethouder Piet Machielsen reikte de prijs op 23 februari uit tijdens de jaarvergadering van de natuurvereniging in De Flierefluiter. 

De wethouder las het juryrapport voor waaruit blijkt dat Mieke Hendrikx een lange staat van dienst heeft als het gaat om de bescherming van natuur en milieu. ‘Ze heeft een grote liefde voor al wat groeit en bloeit, voor al wat leeft. Ze is een natuurliefhebber pur sang’, citeerde Piet Machielsen. 
Mieke Hendrikx  was al vroeg lid van de VNMH en zei geen ‘nee’ toen er in de jaren negentig een beroep op haar werd gedaan om een bestuurstaak op zich te nemen. Nadien zou ze, als opvolger van Ed van Kordelaar, ook nog een korte periode op inspirerende wijze leiding geven aan de vereniging. 

Ook als wethouder, eerst in de voormalige gemeente Diessen en na de herindeling in de gemeente Hilvarenbeek, stond ze op de bres voor de natuur. Ze was onder meer nauw betrokken bij de ruilverkaveling-nieuwe-stijl De Hilver waarin meer aandacht was voor natuurherstel. Ze lanceerde een plan om natuurgebieden zoals Gorp en Roovert autovrij te maken. Ze was een van de landschapsambassadeurs van het Streekhuis en van de fladder-iep. 

B-team

Als wethouder introduceerde Hendrikx het Biodiversiteitsteam (B-team) Hilvarenbeek. Nu is ze de drijvende kracht van het team en steekt ze ook zelf de handen uit de mouwen. Ook schuwt ze een rol als actievoerder niet, zoals bij het kappen van tientallen oude eiken langs de Beerseweg. Ze stond in 2011 vooraan in het protest tegen toenmalig staatssecretaris Bleker bij zijn bezoek aan Hilvarenbeek. Bleker bezuinigde fors op de uitgaven voor natuurherstel.

Uitreiking Natuur- en Milieuprijs door wethouder Piet Machielsen
Uitreiking Natuur- en Milieuprijs door wethouder Piet Machielsen
Uitreiking Natuur- en Milieuprijs door wethouder Piet Machielsen
Samen met anderen zette Hendrikx zich in voor het behoud van 35 kilometer aan zandpaden. Van 2013 tot 2017 was ze lid van de raad van toezicht van de Brabantse Milieufederatie.  In columns schrijft ze met veel enthousiasme over de mooie kanten van de natuur én geeft ze blijkt van haar grote bezorgdheid over de gevolgen van de klimaatcrisis. Tien jaar lang had ze met collega Ed van Kordelaar het radioprogramma Egelsporen bij de lokale omroep. 

Mieke Hendrikx zei in haar dankwoord zeer vereerd te zijn met de prijs, maar ze benadrukte dat ook veel anderen zich inzetten voor het natuurbehoud. Wethouder Piet Machielsen maakte van de gelegenheid gebruik om uiteen te zetten wat de gemeente Hilvarenbeek aan plannen heeft voor bescherming van natuur en milieu. Het is de bedoeling om binnen de gemeentelijke organisatie meer menskracht vrij te maken voor natuur- en landschapsbehoud. 

De prijs bestaat uit een beeldje van een egel gemaakt door kunstenares Henny Vester en een oorkonde. In 2021 was Rian Bruurs uit Baarschot de winnaar.