VNMH logo

Monique Leesberg winnaar natuurprijs 2023
Monique Leesberg winnaar natuurprijs 2023
Monique Leesberg winnaar natuurprijs 2023
Monique Leesberg heeft uit handen van wethouder Piet Machielsen de Natuur- en Milieuprijs 2023 van de VNMH ontvangen. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarvergadering van de VNMH op woensdag 13 maart in De Flierefluiter. In haar dankwoord zei Leesberg zeer vereerd te zijn met de prijs, maar ze vroeg ook aandacht voor al die andere vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor natuur en milieu. En ze deed een oproep om de verbinding te zoeken met elkaar, want alleen op die manier kun je samen dingen bereiken.

Wethouder Machielsen las het juryrapport voor waarin een groot aantal verdiensten van Monique Leesberg worden genoemd. “Ze zet zich in voor het behoud en versterking van het kwetsbare landschap van de Kempen en in het bijzonder Hilvarenbeek. Als voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Kempenland inspireert ze agrariërs om het natuurbeheer van hun boerenlandschap in eigen beheer te nemen. Door bijvoorbeeld het aanleggen van houtwallen, het planten van bomenrijen en het inzaaien van bloemrijke randen langs de akkers.”

Door haar inzet draagt Leesberg bij aan de noodzakelijke transitie van de gangbare landbouw naar een bedrijfsvoering onder de noemer ‘boerennatuur,’ die beter is voor natuur en milieu. Ze speelt een belangrijke rol in het project Patrijs Paradijs dat erop gericht is om de ooit zo vanzelfsprekende aanwezigheid van deze vogel in het Beekse cultuurlandschap een nieuwe kans te geven.

In 2012 zette Monique Leesberg met anderen haar schouders onder het herstel van de verwaarloosde biologische boomgaard in de Veldhoven. En ze heeft nog steeds een leidende rol in het organiseren van het beheer van D’n Boogerd. Ze was betrokken bij de eerste fase van de aanleg van het wandelnetwerk (knooppuntenroute) en landinrichting De Hilver en was jarenlang lid van de Werkgroep Behoud Zandpaden. Ook speelde ze een rol in een project om waardevolle bomen in Hilvarenbeek te inventariseren wat resulteerde in het Bomenbeleidsplan van de gemeente. Een beleidsplan dat nu geactualiseerd wordt, voegde de wethouder eraan toe. 

Monique Leesberg is opgeleid als landschapsarchitect en vanuit die hoedanigheid adviseerde ze projecten als 'Mooi in het landschap’ in Hilvarenbeek en de gebiedsontwikkeling van de Kleine Beerze. “Dat doet ze altijd van een grote persoonlijke betrokkenheid die voorkomt uit haar onvoorwaardelijke liefde voor de natuur. Met haar gedrevenheid is ze een enthousiast en overtuigd pleitbezorger van de bescherming van natuur en landschap. Er kan altijd een beroep op haar worden gedaan om belangeloos met raad en daad initiatieven zoals op het gebied van de biodiversiteit te ondersteunen”, citeerde de wethouder het juryrapport. En last but not least, ze was mede-auteur van een groot aantal artikelen in de Hilverbode over bijzondere bomen in de bebouwde kom.