VNMH logo

Lid

 • Woont bijeenkomsten zoals lezingen en excursies gratis bij (tenzij anders vermeld)
 • Ontvangt Egelsporen, naar keuze in drukvorm of digitaal
 • Heeft stemrecht in ALV, jaarstukken digitaal beschikbaar
 • Contributie vastgesteld door ALV € 25,- per jaar
 • Indien er sprake is van een huisgenoot-lid c.q. -leden treedt het lid op als “Hoofd-lid” en betaalt de contributie voor zijn/haar huisgenootleden.

Huisgenootlid

 • Woont op hetzelfde adres als “Hoofd-lid” en is 18 jaar of ouder
 • Ontvangt Egelsporen digitaal
 • Contributie vastgesteld door ALV € 15,- per jaar
 • Verder zelfde rechten en plichten als een Lid

Jeugdlid

 • Is jonger dan 18 jaar
 • Woont openbare bijeenkomsten zoals lezingen en excursies en jeugdbijeenkomsten gratis bij (tenzij anders vermeld)
 • Betaalt contributie € 10,- per jaar
 • Wordt aangemeld door ouder of verzorger die ook de betaling regelt.
 • Ontvangt Egelsporen digitaal

Erelid

 • Alle rechten en plichten van een lid en betaalt geen contributie

Donateur en Sponsor

 • Maakt eenmalig of jaarlijks terugkerend een bedrag (donatie, gift of sponsorbedrag) over aan VNMH als algemene bijdrage aan haar werkzaamheden of als bijdrage aan een deel van haar werkzaamheden.
 • Bij een bijdrage groter dan € 25,- per jaar ontvangt hij/zij Egelsporen en heeft hij/zij toegang tot de openbare bijeenkomsten zoals lezingen en excursies.
 • Afhandeling kan onder ANBI-voorwaarden waardoor o.a. fiscaal aftrekbaar.

Abonnees

 • Iemand, niet hierboven vermeld, kan een abonnement nemen op Egelsporen. In drukvorm kost dit € 12,50 per jaar en in digitale versie € 4,- per jaar
 • Adverteerders ontvangen het blad gratis

 

Financiële redenen kunnen nooit een reden zijn om geen lid te kunnen worden/blijven van de VNMH. In overleg worden oplossingen gezocht.