VNMH logo

Achtergrond beleid

Binnen de Vereniging Natuur Milieu Hilvarenbeek e.o. (VNMH) zijn vele vrijwilligers actief om haar doelstellingen te bewerkstelligen. Het bestuur hecht er aan dat de veiligheid van onze vrijwilligers en  deelnemers aan door de VNMH georganiseerde activiteiten goed en duidelijk geregeld is. Voor de uitvoering van dit actieve veiligheidsbeleid heeft het bestuur afspraken gemaakt met alle coördinatoren.

Principiële uitgangspunten van ons veiligheidsbeleid

Vrijwilligers gaan op respectvolle wijze met elkaar en deelnemers aan activiteiten om. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken. Voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid heeft het bestuur heldere afspraken gemaakt met de coördinatoren van onze werkgroepen.

Risicoanalyse

Alle coördinatoren hebben een analyse gemaakt hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen en hoe de fysieke veiligheid maximaal kan worden gewaarborgd. Hiervoor is een landelijke checklist gehanteerd.

Vertrouwenscontactpersoon

Kinderen, jeugd, ouders van kinderen, deelnemers, vrijwilligers die op het gebied van veiligheid problemen ondervinden, m.n. als het gaat om grensoverschrijdend gedrag, kunnen altijd contact opnemen met de door het bestuur aangestelde vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en is onafhankelijk. Hij/zij kan gevraagd of ongevraagd op grond van zijn/haar ervaringen het bestuur beleidsmatig adviseren.

Onze vertrouwenscontactpersoon Jacqueline de Wit is bereikbaar via 06-1608 4720 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Extra afspraken voor vrijwilligers die met kinderen werken.

Kinderen zijn rond het thema veiligheid een kwetsbare groep. Daarom hebben wij met de coördinator jeugd de volgende aanvullende afspraken gemaakt:

  • de coördinator jeugd houdt met elke nieuwe vrijwilliger (natuurouder) een intakegesprek waarbij het veiligheidsbeleid onderwerp van gesprek is;
  • laat vrijwilligers de vastgestelde gedragscode ondertekenen;
  • ziet er op toe dat bij het Ministerie van Justitie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd en overhandigd;
  • beëindigt de relatie met de vrijwilliger als geen VOG kan worden overhandigd;
  • wijst vrijwilligers op de mogelijkheid tot het anoniem inschakelen van de vertrouwenscontactpersoon en geeft hierover alle beschikbare informatie;
  • verplicht vrijwilligers tot het volgen van een cursus waarbij de omgang met kinderen in het kader van het veiligheidsbeleid een vast onderdeel vormt;
  • legt in het bilaterale overleg met het bestuur verantwoording af over het veiligheidsbeleid betreffende de VOG’s en ondertekening van de gedragscode;
  • neemt bij ernstige of dringende redenen onverwijld contact op met het bestuur;
  • Bij permanente deelname van jeugdigen bij andere werkgroepen, wordt ook van die vrijwilligers een ondertekening van de gedragscode en een overhandiging van een VOG verlangd.