VNMH logo

Zo worden weidevogels beschermd
Zo worden weidevogels beschermd
Zo worden weidevogels beschermd
De weidevogelgroep Hilvarenbeek maakt deel uit van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. We zijn een enthousiaste groep van vogelliefhebbers. Vanuit een poule van zo'n 15 vrijwilligers zijn we meestal met 5 á 6 personen vanaf begin maart wekelijks op pad. We doen vooral waarnemen. Op welke percelen vindt er bals, schermutselingen of al broedgedrag plaats.

De gebieden bestaan meest uit graslanden en maïsvelden. Merendeels betreft het broedgevallen van de kievit, maar  de scholekster komt er, wat later, ook tot broeden. Ook de wulp is een vaste gast. Vanaf april, wordt er gemaaid, geploegd, gemest en ingezaaid.  Dan is het zaak goed met de boeren te communiceren, wanneer en wat er op het land gaat gebeuren, of en waar er nesten liggen en hoe deze te sparen. 

Pas vlak voor de werkzaamheden, sporen we de nesten op en markeren ze eventueel.  Zonodig verleggen we ze ook tijdens de werkzaamheden. Het grootste deel is eind mei uit. De kuikens dienen de eerste weken al zelf voldoende voedsel te bemachtigen, zich warm te houden en zich kunnen beschermen tegen belagers. Daar gaat het helaas al jaren steeds meer mis mee. 
Wel hebben we het bij tafelgesprekken  steeds over bestaande regelingen om de agrariërs te compenseren in geval van uitgestelde bewerking of braak laten liggen.

 

Akkers waar weidevogels worden beschermd
Akkers waar weidevogels worden beschermd
Akkers waar weidevogels worden beschermd

 

Vrijwilligers in actie
Vrijwilligers in actie
Vrijwilligers in actie